Renovatie


 

De woning en/of kantoorgebouw naar de huidige eisen aanpassen

Veel oudere gebouwen voldoen niet meer aan de eisen die we er vandaag de dag aan stellen. Of dit nu gaat om de esthetische kwaliteit, de kwaliteit van de installaties of om de constructieve staat. Om gebouwen voor de gebruiker aantrekkelijk te houden besluiten veel opdrachtgevers tot renovatie. Dat besluit is vaak terecht want veel bestaande gebouwen verdienen dat zeker. Dankers onderhoud maakt uw gebouw graag weer bestendig voor een lange en mooie toekomst. Zo renoveren we in woningen of incidenteel complete badkamers, keukens en toiletten. Daarnaast kunnen we zorg dragen voor een complete gevelrenovatie waarbij kozijnen en balkonhekken vervangen worden. En bijvoorbeeld een compleet nieuwe entree van een kantoor gebouw draagt zorg voor tevreden gebruikers of zelfs nieuwe huurders.
Tijdens renovatiewerkzaamheden maakt Dankers onderhoud een duidelijk plan van aanpak en ontlast de gebruikers zoveel mogelijk door een zo kort mogelijke doorlooptijd te hanteren. Zo zorgen wij er voor dat de functie van het gebouw tijdens de uitvoering gehandhaafd blijft en de overlast gering.

 

Woningcorporatie / beheerder

Voor woningcorporaties en/of -beheerders voeren wij mutaties uit. Dit kan zijn om een woning weer goed verhuurbaar of om de woning energiezuiniger te maken.

rolmaat